Do pobrania

Tu znajdują się aktualne dokumenty do pobrania: Wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia lub opinii Wniosek o przeprowadzenie badań i objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną Wniosek o objęcie dziecka terapią Wniosek o udzielenie porady na zgłoszony problem Wniosek o wydanie informacji…

Orzecznictwo

Zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej orzeka o potrzebie: nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Rodzic składający wniosek (druk do pobrania ze strony) o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego powinien dostarczyć oprócz zaświadczenia lekarskiego…

RU

Уважаемые господа, в связи с периодом гриппа и пандемией коронавируса, мы сообщаем что по соображениям безопасности мы не принимаем клиентов с симптомами гриппа (включая кашель, насморк, лихорадку). Извините за неудобства. Рассчитываем на понимание и ответственность. Психологический и педагогический консультационный центр…