Nasza misja i wizja

Misja i wizja

Mamy otwarte serca i głowy na potrzeby naszych klientów …

Jesteśmy zespołem specjalistów gotowych do udzielania specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej  i  logopedycznej – w atmosferze zrozumienia i życzliwości.
W swojej pracy kierujemy się dbałością o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

Chcemy towarzyszyć im w pokonywaniu kolejnych etapów rozwojowych zgodnie z ich potrzebami i możliwościami – na miarę ich aspiracji.

Rodziców i nauczycieli wspieramy w pełnieniu przez nich roli rodzicielskiej i wychowawczej.

Poradnia to nie tylko miejsce, do którego przychodzisz, ale to miejsce, gdzie Cię rozumieją …

Zaufaj nam bo chcemy Ci pomóc !

„Wizja połączona z działaniem pozwala zmienić Świat”  – Clive Barker


Kompetentnie i z zaangażowaniem podejmujemy działania diagnostyczne, terapeutyczne, profilaktyczne, psychoedukacyjne i doradcze wspomagające rozwój dziecka i środowisk wychowawczych.

W swojej pracy:

  • uwzględniamy wszystkie aspekty rozwoju  intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dziecka
  • trafnie dobieramy metody i techniki diagnostyczne oraz najbardziej pożądane formy stymulacji rozwoju odpowiednie do wieku i możliwości dziecka – w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dziecka zdolnego
  • wspieramy dziecko i jego rodzinę stosując różnorodne metody terapii oraz mediacje
  • współpracujemy z przedszkolami i szkołami, kładąc nacisk na dostrzeganie i wskazywanie mocnych stron dziecka tak, by mogło się ono w pełni rozwijać – na miarę swoich możliwości
  • pomagamy młodzieży uporać się z problemami okresu dorastania

Wymierne rezultaty w postaci pokonywania przez dziecko barier i ograniczeń stanowiących przeszkodę w harmonijnym rozwoju osobowości i funkcjonowaniu poznawczym i społecznym są dla nas źródłem nieustającej satysfakcji i najbardziej oczekiwanym efektem naszej pracy !

Osiągamy go poprzez:

  • stałe wzbogacanie warsztatu – form i metod pracy – z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
  • systematyczne doskonalenie zawodowe
  • ścisłą współpracę ze środowiskiem lokalnym
  • utrzymywanie klimatu sprzyjającemu współpracy i wzajemnej pomocy