Orzecznictwo

Zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej orzeka o potrzebie:

 • nauczania indywidualnego,
 • kształcenia specjalnego,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rodzic składający wniosek (druk do pobrania ze strony) o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego powinien dostarczyć oprócz zaświadczenia lekarskiego również opinię od wychowawcy, psychologa lub pedagoga szkolnego. Orzeczenie wydaje się po dostarczeniu tych dokumentów oraz przeprowadzeniu specjalistycznych badań przez pracowników Poradni.

Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającego PPP nr 1 we Wrocławiu w roku szkolnym 2021/2022:

 • 9 i 23 września 2021 r.,
 • 7 i 21 października 2021 r.,
 • 4 i 18 listopada 2021 r.,
 • 2 i 16 grudnia 2021 r.,
 • 5 i 20 stycznia 2022 r.,
 • Ferie zimowe 31 stycznia 2022 – 13 lutego 2022 r
 • 3 i 17 lutego 2022 r.,
 • 3, 17 i 31 marca 2022 r.,
 • 7 i 21 kwietnia 2022 r.,
 • 5, 19 i 26 maja 2022 r.,
 • 9 i 23 czerwca 2022 r.,
 • 7 i 14 lipca 2022 r.,
 • 25 sierpnia 2022 r.