Aktualności

Harmonogram pracy     COVID 19    

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2022 zostało opublikowane
na stronie https://bip.cui.wroclaw.pl/ w zakładce Sprawozdania
finansowe obsługiwanych jednostek oświatowych

Ważne informacje dla rodziców/opiekunów – Zapraszamy do zapoznania się z artykułem

Krótki przewodnik dla rodzica – opiekunaZapraszamy do przeczytania tego artykułu

Jak dbać o prawidłową emisję głosuZapraszamy do przeczytania tego artykułu

Samopoczucie uczniów szkół średnich w okresie nauczania zdalnego – Raport z badań sondażowychZapraszamy do zapoznania się z raportem

Refleksja nad złożonością słabości nastolatkówZapraszamy do przeczytania tego artykułu

Życie warte jest rozmowyPomoc dla młodych i starszych (rodzice, nauczyciele) w obszarze doświadczenia myśli i prób samobójczych, samouszkodzeń, samobójstwa

Jak wspierać dziecko w powrocie do szkoły w dobie COVID-19? – Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją