Harmonogram pracy Dyrektora

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 przyjmuje interesantów w dniach:

l.p. wtorek czwartek
1. 12.00-14.00 14.00-16.00