COVID 19

W poradni przyjmowane będą tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

Zasady przyjmowania Klientów w gabinetach naszej poradni.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, Waszych Dzieci oraz naszych Pracowników, przed planowaną wizytą w Poradni prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi Procedurami oraz wypełnienie Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka.
W przypadku wystąpienia objawów infekcji (gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem i inne nietypowe), pracownik Poradni może odmówić wykonania badania. W takim przypadku pracownik powiadamia Dyrektora Poradni. Dalsze postępowanie określa Zarządzenie Nr 3623/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 sierpnia 2020 roku, Załącznik nr 2.

Podstawowe Zasady Bezpieczeństwa stosowane w PPP1:

  • Wypełnienie „Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka” do pobrania przed zgłoszeniem się do Poradni
  • Ograniczenie liczby osób na terenie gabinetu w danym przedziale czasowym
  • Obowiązek zakrywania ust i nosa przez pracowników poradni i Klientów podczas przebywania na terenie Poradni
  • Obowiązek mycia i dezynfekcji rąk
  • Zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy rozmówcami
  • Zgłaszanie się rodziców z własnym długopisem, ołówkiem, kredkami
  • Szczegółowe Procedury Bezpieczeństwa można przeczytać tutaj

Procedury zostały zaakceptowane przez Związki Zawodowe Rady Poradnictwa, Radę Pedagogiczną, a Ankieta uzgodniona pod względem zgodności z postanowieniami RODO.

Przydatne telefony

116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu
800 70 2222 – Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (również dla dzieci i młodzieży), czynne całą dobę, 7 dni w tygodniu
22 594 91 00 – Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji, czynny w każdą środę i czwartek, od 17.00 do 19.00.
22 654 40 41 – ITAKA, antydepresyjny telefon zaufania, czynny w poniedziałki, od 17.00 do 20.00
800 120 002 – Niebieska Linia, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, czynne całą dobę, 7 dni w tygodniu