Kontakt

Dane kontaktowe     Gabinety poradni     Harmonogram pracy Dyrektora     Mapka dojazdu

Adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Kościuszki 31/1
50-011 Wrocław  (mapka)
tel.: 71 798 68 28 wew. 102
e-mail: sekretariat.ppp1@wroclawskaedukacja.pl

Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Tomasz Grzybowski, inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
Dane przetwarzamy w celu procedowania złożonego przez Ciebie pisma. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych
dostępne są w sekretariacie oraz na www.ppp1.wroc.pl w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO) – Klauzula
informacyjna – złożenie pisma w placówce.