Orzecznictwo

Zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej orzeka o potrzebie:

 • nauczania indywidualnego,
 • kształcenia specjalnego,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rodzic składający wniosek (druk do pobrania ze strony) o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego powinien dostarczyć oprócz zaświadczenia lekarskiego również opinię od wychowawcy, psychologa lub pedagoga szkolnego. Orzeczenie wydaje się po dostarczeniu tych dokumentów oraz przeprowadzeniu specjalistycznych badań przez pracowników Poradni.

Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającego PPP nr 1 we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021:

 • 10 i 24 września 2020 r.,
 • 8 i 22 października 2020 r.,
 • 5 i 19 listopada 2020 r.,
 • 3 i 17 grudnia 2020 r.,
 • 7 i 21 stycznia 2021 r.,
 • 4 i 18 lutego 2021 r.,
 • 11 i 25 marca 2021 r.,
 • 8 i 22 kwietnia 2021 r.,
 • 6 i 22 maja 2021 r.,
 • 10 i 24 czerwca 2021 r.,
 • 1 i 15 lipca 2021 r.,
 • 26 sierpnia 2021 r.
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu